Agencia española de protección de datos

COM EVITAR LA PUBLICITAT NO DESITJADA

 • Pots restringir la publicitat no desitjada inscrivint les teves dades de forma gratuïta i voluntària en un fitxer d'exclusió publicitària. Actualment només existeix el fitxer denominat Llista Robinson, que està gestionat per l'Associació Espanyola d'Economia Digital (ADIGITAL).
 • La Llista Robinson ha de ser consultada per els qui vagin a realitzar una campanya publicitària per excloure de la mateixa a les persones inscrites. No obstant això, malgrat que t'hagis inscrit en la Llista Robinson, els comerciants poden remetre't publicitat dels seus productes o serveis si ets client o si els has donat el teu consentiment.
 • En inscriure't en la Llista Robinson pots triar el mitjà o canal de comunicació a través del com no desitges rebre publicitat (correu postal, trucades telefòniques, correu electrònic o un altre mitjà).
 • Per exemple, la inscripció de les teves dades en la Llista Robinson pot ser una bona solució per evitar les trucades telefòniques dirigides a promocionar els productes o serveis d'empreses a les quals no has prestat el teu consentiment perquè et facin publicitat o de les quals no ets client. Només has de registrar els números de telèfon en els quals no desitges rebre ofertes comercials.

 • Has de tenir en compte que la inscripció en la Llista Robinson és eficaç a partir del tercer mes des de la data en què registris les teves dades, per la qual cosa és possible que en aquest termini segueixis rebent alguna comunicació comercial.
  • Si desitges inscriure't en la Llista Robinson pots fer-ho a través d'aquest enllaç
 • Algunes empreses ofereixen sistemes perquè puguis rebutjar l'ús de les teves dades amb finalitats publicitàries, com el consistent a marcar una casella que prevegi expressament el teu rebuig o acceptació.
 • Si reps publicitat a través del correu electrònic o a través de mitjans electrònics equivalents (correus brossa), com els missatges SMS o de WhatsApp, has de tenir en compte que et poden enviar publicitat per aquests mitjans si existeix una relació contractual prèvia, sempre que les teves dades de contacte s'hagin obtingut de forma lícita i es tracti de publicitat de productes o serveis similars als quals tens contractats. Ara bé, hauran d'oferir-te la possibilitat d'oposar-te a rebre publicitat a través d'un mitjà senzill i gratuït, tant al moment de recollida de les dades com en cadascuna de les comunicacions que et dirigeixin.

 • Així, pots utilitzar el mitjà que s'indica en la comunicació electrònica publicitària que hagis rebut. Aquest procediment pot consistir, entre uns altres, en la remissió d'un correu electrònic a l'adreça electrònica indicada, l'enviament d'un SMS, la selecció d'un enllaç o la trucada a un nombre telefònic gratuït.
 • En moltes ocasions quan participem en un concurs o aprofitem ofertes o descomptes ens sol·liciten el consentiment per enviar-nos publicitat. Si no desitgem rebre-la, cal estar atent per evitar donar el nostre consentiment i no acceptar sense més tots els termes del concurs, oferta o promoció.
 • També cal parar esment quan naveguem per internet, ja que és probable que en registrar-nos en algunes pàgines web ens sol·licitin el consentiment per a l'enviament de publicitat.

 • A partir del 25 de maig de 2018, data en la qual començarà a aplicar-se el Reglament Europeu de Protecció de Dades, tots els consentiments hauran de donar-se mitjançant un acte afirmatiu clar que reflecteixi la nostra voluntat d'acceptar aquest tractament de dades.
 • Per tant, no podran obtenir el nostre consentiment si ens envien una comunicació indicant-nos que si no contestem haurem consentit. I tampoc seran vàlids els consentiments obtinguts per aquest procediment abans de la data indicada.
 • Si disti el teu consentiment perquè utilitzessin les teves dades amb finalitats publicitàries i no desitges seguir rebent publicitat, pots retirar el consentiment prestat a qualsevol moment i a través d'un mitjà senzill, com pot ser la trucada a un telèfon gratuït o als serveis d'atenció al públic que el responsable del fitxer o tractament hagués establert.
 • Si no coneixes on pots dirigir-te per retirar el teu consentiment i aquesta informació no està continguda en el document a través del com vas prestar aquest consentiment o no disposes del mateix, pots sol·licitar la informació al responsable que estigui tractant les teves dades amb finalitats publicitàries o consultar la informació que est ofereix a la seva pàgina web sobre protecció de dades.

 • Si no desitges que una determinada empresa tracti les teves dades amb finalitats publicitàries, pots exercir el teu dret d'oposició davant aquest responsable perquè t'exclogui de les campanyes publicitàries que realitzi.
 • En aquests casos, els responsables poden incloure les teves dades en un fitxer que tindrà com a finalitat evitar que rebis publicitat.

 • No cal confondre aquest dret amb la possibilitat de retirar el consentiment per al tractament de les dades amb finalitat publicitària.

 • Cal recordar que les teves dades poden ser tractats amb finalitats publicitàries encara que no hagis prestat el teu consentiment, com ocorre amb la publicitat electrònica. Et poden enviar publicitat per mitjans electrònics si existeix una relació contractual prèvia, sempre que les teves dades de contacte s'hagin obtingut de forma lícita i es tracti de publicitat de productes o serveis similars als quals hagis contractat. Ara bé, hauran d'oferir-te la possibilitat d'oposar-te a rebre publicitat mitjançant una forma senzilla i gratuïta, tant al moment de recollida de les dades com en cadascuna de les comunicacions que et dirigeixin.
 • També poden tractar les teves dades amb finalitats publicitàries sobre la base d'un altre fonament que no sigui el consentiment, com en el cas que existeixi un interès legítim.

 • El dret d'oposició és una bona solució per evitar la publicitat d'una entitat concreta de la qual, per la insistència i freqüència de les seves propostes comercials o per qualsevol altra circumstància, no vols rebre les seves ofertes comercials.
 • Quan exerceixis el teu dret d'oposició indica clarament en la sol·licitud que no desitges que tractin les teves dades amb finalitats publicitàries i informa del canal pel qual estàs rebent la publicitat i les dades que no desitges que es tractin. Si per exemple reps publicitat telefònica no desitjada, pots indicar el teu número de telèfon perquè no ho utilitzin amb finalitats comercials.
 • Si no saps on pots dirigir-te per exercir aquest dret, pots sol·licitar la informació al responsable que estigui tractant les teves dades amb finalitats publicitàries o consultar la informació que aquell ofereix sobre protecció de dades a la seva pàgina web.
 • Per a més informació sobre aquest dret o sobre el seu exercici pots consultar la Guia per al Ciutadà o visitar el Canal del Ciutadà de la nostra web, en la secció dret d'oposició.
 • Si no desitges que l'entitat que t'envia publicitat tingui les teves dades personals, pots exercir el teu dret de cancel·lació.
 • Si ets client de l'entitat que t'envia publicitat és preferible que exerceixis el dret d'oposició o retiris el consentiment prestat perquè no continuï tractant les teves dades amb finalitats publicitàries, ja que la finalitat última del dret de cancel·lació és la supressió de les dades dels fitxers de l'entitat.
 • Si no saps davant qui has de dirigir-te per exercir aquest dret pots sol·licitar informació al responsable que estigui tractant les teves dades amb finalitats publicitàries o consultar la informació que aquell ofereix sobre protecció de dades a la seva pàgina web. També pots sol·licitar la informació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 • Tens dret a no figurar en les guies telefòniques. Per a això, pots dirigir-te a l'operadora amb la qual tens contractat el servei telefònic i comunicar-li que no desitges que les teves dades personals siguin publicats en les guies d'abonats.
 • Les teves dades seran retirades de la versió online de les guies telefòniques i d'aquelles que s'editin en paper o en algun altre suport físic, en la següent edició.
 • Si prefereixes figurar en guies telefòniques però no rebre publicitat, pots sol·licitar al teu operador que les teves dades no siguin utilitzats amb finalitats publicitàries.
 • Per a més informació sobre aquest dret o sobre el seu exercici pots visitar el Canal del Ciutadà de la nostra web, en la secció dret d'exclusió de guies telefòniques.
 • Recorda que també pots acudir al procediment de mediació per a la resolució de reclamacions d'AUTOCONTROL .
 • Si després d'exercir els teus drets o posar en pràctica els suggeriments indicats en els punts anteriors continues rebent publicitat no desitjada, pots presentar una reclamació en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades perquè tuteli el teu dret o presentar una denúncia.
 • Pots presentar una reclamació quan el responsable al que t'hagis dirigit no hagi contestat la teva sol·licitud o s'hagi negat a gestionar-la, o quan rebis publicitat deu dies hàbils després que hagi rebut la teva sol·licitud. En aquests casos serà necessari que aportacions copia de la publicitat rebuda, si escau, i algun dels següents documents:
  • > La resposta donada pel responsable del fitxer a la teva sol·licitud
  • > Copia de la sol·licitud segellada pel responsable del fitxer
  • > Justificant de recepció o certificat del servei postal o de missatgeria que hagis utilitzat o qualsevol altre document o suport que deixi constància de la recepció de la teva sol·licitud pel destinatari

  Pots obtenir aquí més informació sobre com presentar una reclamació en l'Agència o si desitges pots presentar una reclamació a la Seu Electrònica

 • Si optes per presentar una denúncia davant l'Agència és necessari que aportacions determinada informació que només tu estàs en disposició de proporcionar i sense la qual no resulta possible que aquesta Agència esclareixi les circumstàncies en les quals es va realitzar l'enviament de la publicitat. Així, hauràs d'aportar la següent documentació:
  • > Si reps publicitat d'una entitat de la qual no ets ni has estat client i l'has rebut transcorreguts tres mesos des de la teva inscripció en la Llista Robinson, hauràs d'aportar documentació acreditativa de la data en la qual et vas inscriure en la citada llista.
  • > Si al moment de la contractació vas manifestar a l'entitat que no desitjaves que tractés les teves dades amb finalitats publicitàries, hauràs d'acompanyar còpia del contracte o de la documentació que acrediti aquesta negativa.
  • > Si vas exercir el teu dret d'oposició o de cancel·lació o vas retirar el teu consentiment i reps publicitat després de deu dies hàbils des de la recepció de la teva sol·licitud per l'entitat, has d'aportar algun dels següents documents: la resposta donada pel responsable del fitxer a la teva sol·licitud; o bé copia de la sol·licitud segellada per est; justificant de recepció o certificat del servei postal o de missatgeria que hagis utilitzat, o qualsevol altre document o suport que deixi constància de la recepció de la teva sol·licitud pel destinatari. També has d'acompanyar aquesta documentació si vas sol·licitar que es retiressin les teves dades de les guies telefòniques i contínues figurant en les electròniques almenys un mes després de la recepció de la teva sol·licitud per l'operador, o en la següent edició en cas de les guies editades en forma de llibre.
  • Quan es tracti de publicitat enviada per mitjans electrònics i la fórmula oferta per oposar-te hagués consistit en l'enviament d'un SMS o en la realització d'una trucada telefònica, hauràs d'incloure imatges del terminal mòbil en les quals es mostri el missatge de sol·licitud de baixa enviat al remitent o la trucada realitzada i la data i hora del seu enviament o realització i, si escau, de la resposta rebuda.

   Si el procediment ofert per oposar-te hagués consistit en l'enviament d'un missatge electrònic, hauràs d'incloure una còpia impresa del mateix, així com copia de la documentació que acrediti la seva recepció pel destinatari (per exemple, justificant de recepció o lectura), les capçaleres associades a aquest missatge i, si escau, la còpia de la resposta facilitada pel destinatari de la petició (si aquesta resposta es remet a través de correu electrònic, has d'aportar, igualment, les capçaleres).

  • > Finalment és necessari que aportacions la publicitat rebuda, tenint en compte el següent:
   • Si es tracta de publicitat postal has d'incloure una còpia de l'enviament publicitari rebut que inclogui la data en la qual s'ha remès i, si no pot deduir-se del seu contingut, la informació que permeti conèixer aquesta data, la qual pot figurar en el sobre postal corresponent.
   • Si es tracta de publicitat telefònica, hauràs d'indicar, per a cada trucada, el nombre de la línia receptora de la trucada, el nom de la companyia amb la qual tenies contractat el servei telefònic de la línia al moment de la seva recepció i, si ets l'abonat, documentació (factura, contracte?) que acrediti la titularitat de la línia. Has d'identificar així mateix a l'entitat promocionada, indicant clarament si ets o has estat client de la mateixa i especificant el nombre de la línia llamante així com la data i hora en què vas rebre la trucada.

   • Si es tracta de publicitat remesa a través de SMS, has d'indicar el nombre de la línia receptora dels missatges, el nom de la companyia amb la qual tenies contractat el servei telefònic de la línia al moment en què vas rebre els SMS i, si ets l'abonat, documentació (factura, contracte?) que acrediti la titularitat de la línia. També, has d'acompanyar imatges del terminal mòbil receptor dels missatges, en les quals es mostri, de tots els missatges rebuts o d'una mostra suficientment representativa, el text complet de cada missatge i la data i hora de recepció i nombre de línia o nom de l'emissor. Generalment, aquesta informació pot consultar-se a través de l'opció veure detall del terminal.
   • Si es tracta de publicitat remesa a través del correu electrònic, has d'aportar còpia impresa del contingut complet del cos de tots els missatges rebuts o, si aquests són molt nombrosos, d'una mostra suficientment representativa, acompanyant obligatòriament les seves capçaleres.

   Pots obtenir aquí més informació sobre com presentar una reclamació en l'Agència o si desitges pots presentar una denúncia a la Seu Electrònica

 • En els supòsits d'assetjament telefònic pots acudir als Òrgans de Consum de les diferents Administracions Públiques i presentar una reclamació en matèria de consum. Convé tenir present que realitzar propostes no desitjades i reiterades per telèfon, fax, correu electrònic o altres mitjans de comunicació a distància constitueix una infracció en matèria de consum, excepte en les circumstàncies i en la mesura en què estigui justificat legalment per fer complir una obligació contractual. Aquest tipus de pràctiques es consideren agressives per assetjament i són deslleials amb els consumidors.

L'Associació per a l'Autorregulació de la Comunicació Comercial (AUTOCONTROL) ha dissenyat un sistema de mediació voluntària, en funcionament des de gener de 2018, per obtenir una resposta àgil en reclamacions que puguin afectar al tractament de dades de caràcter personal dels ciutadans, com pot ser la recepció de publicitat no desitjada.

AUTOCONTROL és l'encarregada de gestionar aquest sistema gratuït de mediació voluntària, al que s'han adherit Movistar, Orange/Jazztel, Simyo, Yoigo/Masmóvil/Pepephone/Happy/Llamaya, Vodafone i Ono, i que està obert a altres entitats davant les quals es plantegin qüestions similars.

D'aquesta forma, els ciutadans que hagin presentat una reclamació davant les companyies adherides a aquest sistema de mediació voluntària i no hagin obtingut una resposta satisfactòria, poden recórrer a AUTOCONTROL.

Rebuda la reclamació, aquesta entitat comprovarà que compleix els requisits establerts i, en aquest cas, iniciarà un procés de mediació perquè les parts aconsegueixin un acord que solucioni la controvèrsia plantejada.

Més informació sobre el sistema de mediació

Aquesta iniciativa és independent del dret dels ciutadans a presentar una reclamació davant l'Agència.