Agencia española de protección de datos

Zure datuak babesteko oinarrizko eskubidea

Datu pertsonalak identifikatu ahal izateko informazioa eman edo edozein da.

Oinarrizko eskubidea da datu pertsonalen babesa " herritarrei aitortzen du bere datu pertsonalak kontrolatzeko ahalmena eta gaitasuna izateko eta erabakiak hartzea.

Ir a

Datuak babesteko espainiako Agentzia kontrol-agintaritza independentea da, datuak babesteko legeriak dioena betetzen du, eta bermatzen du datu pertsonalak babesteko oinarrizko eskubidea eta tutoretza.

ZURE ESKUBIDEAK

ERLAZIONATUTAKO EDUKIA