Agencia española de protección de datos

Eliminar fotos e vídeos de internetComo solicitar a eliminación de fotos ou vídeos publicados en internet

A túa imaxe, tanto unha foto como un vídeo no que apareces, é un dato persoal. A difusión de imaxes ou vídeos publicados en diferentes servizos de internet sen o consentimento das persoas que aparecen neles, sobre todo en redes sociais, é un tema que se expón con frecuencia ante a Axencia. A Lei Orgánica de Protección de Datos recoñece ás persoas o dereito a que os seus datos persoais inadecuados ou excesivos suprímanse cando así o soliciten.

A Axencia Española de Protección de Datos tutelará o teu dereito de cancelación se, despois de dirixirche ao responsable por un medio que permita acreditalo, devandito responsable do tratamento de datos non che respondeu no prazo establecido ou se consideras que a resposta non foi adecuada.

Que debes facer

  • O exercicio do dereito de cancelación só pode solicitalo o afectado ou, en caso de tratarse de menores de 14 anos, os seus pais ou titores legais. 
  • Sempre que as circunstancias permítano, é recomendable contactar con quen subiu o contido solicitándolle a súa eliminación. Tanto se optas por dar ese paso coma se non o fas, é imprescindible que che dirixas á empresa ou organismo que está a tratar/difundindo eses datos, neste caso á rede social ou páxina web na que se publicaron esas imaxes ou vídeos, acreditando a túa identidade e indicando que ligazóns son os que conteñen os datos que queres cancelar.
  • A empresa debe resolver sobre a solicitude de cancelación no prazo máximo de dez días a contar desde a recepción da mesma. Transcorrido ese prazo sen que de forma expresa respóndanche á petición ou se consideras que esa resposta é insatisfactoria, podes interpor a correspondente reclamación de tutela ante esta Axencia, acompañando a documentación acreditativa de solicitar a cancelación ante a entidade de que se trate. Este punto é moi importante, xa que se non podes acreditarnos que exerciches en primeiro lugar o teu dereito de cancelación ante quen está a tratar/difundindo esas imaxes ou vídeos non poderemos axudarche.

As redes sociais máis populares, pola súa banda, dispoñen de mecanismos establecidos para comunicarlles vulneracións da privacidade ou contidos inapropiados mediante os seus propios formularios. A continuación, detallamos algúns dos métodos que ofrecen:

A rede social ofrece un Facebook. para avisar de fotos ou vídeos que poidan infrinxir o dereito fundamental á protección de datos. Facebook ofrece varias opcións en función das circunstancias de cada caso concreto. Tamén permite denunciar unha conduta abusiva mediante a ligazón Denunciar, que aparece situado xunto á maioría dos contidos publicados en Facebook. servizo de axuda

A compañía dispón dunha páxina desde a que se pode Google. dos seus diferentes servizos. No caso do servizo de vídeos Youtube, ofreceránseche diferentes opcións en caso de solicitar a retirada de contido, abuso ou acoso, vulneracións da privacidade, denuncia de contidos sexuais ou contidos violentos. Doutra banda, se consideras que un vídeo colgado en Youtube inclúe un contido inapropiado podes utilizar a icona con forma de bandeira (Denunciar) para avisar do contido e que a empresa o revise. outros problemas

A rede aglutina Twitter. diferentes formas de informar sobre diversos incumprimentos, entre os que se atopan a nesta páxina en Twitter, a publicación de información privada, a usurpación de identidade ou a publicación de acoso .vídeos ofensivos

A rede social Instagram conta cunha páxina desde a que se pode Instagram. publicado por terceiros sen o teu consentimento que inclúa a túa información persoal, así como informar de reportar contido ou de condutas abusivascasos de fustrigación ou acoso.

Por último, as persoas teñen dereito a solicitar, baixo certas condicións, que as ligazóns aos seus datos persoais non figuren nos resultados dunha procura en internet realizada polo seu nome. A sentenza do Tribunal de Xustiza da UE confirmou,  como xa viña aplicando a Axencia nas súas resolucións, que as persoas teñen dereito a limitar a difusión universal e indiscriminada dos seus datos persoais nos buscadores xerais cando a información é obsoleta ou xa non ten relevancia nin interese público, aínda que a publicación orixinal sexa lexítima (no caso de boletíns oficiais ou informacións amparadas polas liberdades de expresión ou de información). Pode obter máis información sobre o exercicio do denominado dereito ao esquecemento e como exercelo nesta sección.