Agencia española de protección de datos

Model de Queixes i Suggeriments"AVISO IMPORTANT"

El formulari de queixes i suggeriments NO ÉS UN MODEL VÀLID PER PRESENTAR DENÚNCIES NI RECLAMACIONS en matèria de protecció de dades personals. La seva finalitat és, ÚNICAMENT, la de poder presentar queixes o suggeriments a la forma en què l'Agència Espanyola de Proteccion de Dades presta els seus serveis al ciutadà, en els termes del Reial decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s'estableix el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat.

Pot traslladar les seves queixes o suggeriments a través de la Seu Electrònica de l'AEPD