Agencia española de protección de datos

Modelo de Queixas e Suxestións"AVISO IMPORTANTE"

O formulario de queixas e suxestións NON É UN MODELO VÁLIDO PARA PRESENTAR DENUNCIAS NIN RECLAMACIÓNS en materia de protección de datos persoais. A súa finalidade é, UNICAMENTE, a de poder presentar queixas ou suxestións á forma en que a Axencia Española de Proteccion de Datos presta os seus servizos ao cidadán, nos termos do Real Decreto 951/2005, de 29 de xullo, polo que se establece o marco xeral para a mellora da calidade na Administración Xeral do Estado.

Pode trasladar as súas queixas ou suxestións a través da Sede Electrónica da AEPD