Agencia española de protección de datos

RECLAMACIONS EN MATÈRIA DE TELECOMUNICACIONS
Són varis els organismes públics amb competències en matèria de telecomunicacions. Perquè pugui tramitar-se una reclamació és fonamental dirigir-se a l'organisme competent, així com aportar davant est la màxima documentació possible.

Si vol conèixer on ha de dirigir la seva reclamació en funció de les seves circumstàncies concretes, punxi aquí.

Per a una visió general de totes les competències punxi aquí.

Reclamaciones


 • a) Davant la SECRETARIA D'ESTAT PER A la SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I L'AGENDA DIGITAL (SESIAD)
  Les reclamacions que són competència de la SESIAD hauran de dirigir-se a l'Oficina d'Atenció a l'Usuari de Telecomunicacions.
 • b) Davant l'AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES (AEPD)
  El procediment per formular una reclamació de tutela de drets o una denúncia davant l'AEPD, en els casos en què sigui la competent per a això, es descriu aquí.
  Tutela de drets
  Denuncia
 • c) Davant els ORGANISMES DE CONSUM
  Trobaràs més informació sobre el sistema arbitral de consum en aquesta adreça.

Per presentar una reclamació en matèria de telecomunicacions davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades hauràs d'aportar algun/s d'aquests documents, segons la causa al·legada. Tingues en compte que la tramitació de la denúncia és més àgil en els casos en els quals s'aporten més proves o indicis.

Documentación