Agencia española de protección de datos

RECLAMACIÓNS EN MATERIA DE TELECOMUNICACIÓNS
Son varios os organismos públicos con competencias en materia de telecomunicacións. Para que poida tramitarse unha reclamación é fundamental dirixirse ao organismo competente, así como achegar ante leste a máxima documentación posible.

Se quere coñecer onde debe dirixir a súa reclamación en función das súas circunstancias concretas, pique aquí.

Para unha visión xeral de todas as competencias pique aquí.

Reclamaciones


 • a) Ante a SECRETARÍA DE ESTADO PARA A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E A AXENDA DIXITAL (SESIAD)
  As reclamacións que son competencia da SESIAD deberán dirixirse á Oficina de Atención ao Usuario de Telecomunicacións.
 • b) Ante a AXENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (AEPD)
  O procedemento para formular unha reclamación de tutela de dereitos ou unha denuncia ante a AEPD, nos casos en que sexa a competente para iso, descríbese aquí.
  Tutela de dereitos
  Denuncia
 • c) Ante os ORGANISMOS DE CONSUMO
  Atoparás máis información sobre o sistema arbitral de consumo nesta dirección.

Para presentar unha reclamación en materia de telecomunicacións ante a Axencia Española de Protección de Datos deberás achegar algún/s destes documentos, segundo a causa alegada. Ten en conta que a tramitación da denuncia é máis áxil nos casos nos que se achegan máis probas ou indicios.

Documentación