Agencia española de protección de datos

Altres Convenis

Objecto

Signatàries

Durada

Pròrrogues

AEPD-la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP)

04-12-2017/04-12-2018

SI (Tàcita per períodes d'1 any)

AEPD i Societat Espanyola d'Informàtica de la Salut

11-05-2005/actualitat

NO (Tàcita)

AEPD-Universitat Carlos III de Madrid

05-01-2009/actualitat

No-Durada indefinida

AEPD i Associació per a l'Autorregulació de la Comunicació Comercial (AUTOCONTROL)

4-10-2013/actualitat

NO (Tàcita)

AEPD - Consell per a la Transparència de la República de Xile

5-06-2014/5-06-2016

Si (automàtica per 2 anys fins a 5-06-2018)

AEPD - Universitat d'Alcalá

17-02-2015/17-02-2020

Si (Expressa)

AEPD - Institut Nacional de Transparència, Accés a la Informació i Protecció de Dades Personals dels Estats Units Mexicans (INAI)

22-10-2015/22-10-2017

No