Agencia española de protección de datos

Outros Convenios

Obxecto

Asinantes

Duración

Prórrogas

AEPD-a Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP)

04-12-2017/04-12-2018

SE (Tácita por períodos de 1 ano)

AEPD e Sociedade Española de Informática da Saúde

11-05-2005/actualidade

NON (Tácita)

AEPD-Universidade Carlos III de Madrid

05-01-2009/actualidade

Non-Duración indefinida

AEPD e Asociación para a Autorregulación da Comunicación Comercial (AUTOCONTROL)

4-10-2013/actualidade

NON (Tácita)

AEPD - Consello para a Transparencia da República de Chile

5-06-2014/5-06-2016

Se (automática por 2 anos ata 5-06-2018)

AEPD - Universidade de Alcalá

17-02-2015/17-02-2020

Se (Expresa)

AEPD - Instituto Nacional de Transparencia, Acceso á Información e Protección de Datos Persoais dos Estados Unidos Mexicanos (INAI)

22-10-2015/22-10-2017

Non