Agencia española de protección de datos

Transparència: L'Agència

En aquesta secció pots consultar informació sobre l'Agència Espanyola de Protecció de Dades: conèixer les seves funcions, organigrama, l'activitat que desenvolupa, l'administració i ocupació de recursos públics, i altres dades d'interès.

Información institucional y organizativa

Gestión económico financiera

Recursos humanos

Enlaces de interés

Datos de interés 2015

2.113

Reclamacions de tutela de drets resoltes

10.871

Denúncies resoltes

10.571

Denúncies i reclamacions registrades

4.107.944

Fitxers inscrits

9.305.097

Consultes de fitxers

591.262

Operacions d'inscripció de fitxers

1.340

Autoritzacions de transferències internacionals

218.335

Consultes plantejades davant l'Àrea d'Atenció al ciutadà

4.952.945

Visites a la web