Agencia española de protección de datos

Memòries

En compliment de l'Article 8 de l'Estatut de l'Agència de Protecció de Dades aprovat per Reial decret 428/1993, de 26 de març, anualment es re dacta una Memòria sobre l'aplicació de la Llei Orgànica 5/1992, i de les altres disposicions legals i reglamentàries sobre protecció de dades, la qual comp rende, a més de la informació necessària sobre el funcionament de l'Agència:

  • a) Una relació dels codis tipus dipositats i inscrits en el Registre General de Protecció de Dades.
  • b) Una anàlisi de les tendències legislatives, jurisprudencials i doctrinals dels diferents països en matèria de protecció de dades.
  • c) Una anàlisi i una valoració dels problemes de la protecció de dades a escala nacional.

La Memòria anual es remitent al Ministre de Justícia per al seu ulterior enviament a les Corts Generals.


Memòries de l'AEPD


Memòria 2016

Memòria completa interactiva en format PDF .


Memòries d'anys anteriors

Memorias de años anteriores
2015 2014 2013 2012
2011 2010 2009 2008
2007 2006 2005 2004
2003 2002 2001 2000
1999 1998 1997 1996
1995 1994

subir