Agencia española de protección de datos

Memorias

En cumprimento do Artigo 8 do Estatuto da Axencia de Protección de Datos aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, anualmente se re dacta unha Memoria sobre a aplicación da Lei Orgánica 5/1992, e das demais disposicións legais e regulamentarias sobre protección de datos, a cal comp rende, ademais da información necesaria sobre o funcionamento da Axencia:

  • a) Unha relación dos códigos tipo depositados e inscritos no Rexistro Xeral de Protección de Datos.
  • b) Unha análise das tendencias lexislativas, jurisprudenciales e doctrinales dos distintos países en materia de protección de datos.
  • c) Unha análise e unha valoración dos problemas da protección de datos a escala nacional.

A Memoria anual remítese ao Ministro de Xustiza para a súa ulterior envío ás Cortes Xerais.


Memorias da AEPD


Memoria 2016

Memoria completa interactiva en formato PDF .


Memorias de anos anteriores

Memorias de años anteriores
2015 2014 2013 2012
2011 2010 2009 2008
2007 2006 2005 2004
2003 2002 2001 2000
1999 1998 1997 1996
1995 1994

subir