Agencia española de protección de datos

Pla Estratègic AEPD 2015-2019

El Pla Estratègic que trobarà a continuació és una iniciativa que va a permetre a l'Agència afrontar amb decisió els nous reptes en matèria de privadesa i protecció de dades; reforçar la identitat i la cohesió interna de la institució i la seva imatge exterior; donar a conèixer des d'una perspectiva global i integradora totes les actuacions que pretenem engegar; possibilitar l'actualització dels procediments i sistemes de gestió interna mitjançant l'Administració Electrònica i, com a factor essencial, possibilitar la major participació possible de ciutadans, responsables i professionals de la privadesa. Es constitueix així com un important compromís públic per part d'aquesta institució, que marca en aquest document les seves línies de treball prioritàries establint les bases sobre les quals es pretén assentar l'actuació de l'Agència en els propers quatre anys.

El text és el resultat d'haver sotmès a consulta pública una versió esborrador del mateix. En aquest sentit, l'Agència ha rebut gairebé 400 aportacions de ciutadans, responsables de tractament, experts en protecció de dades i organitzacions públiques i privades, totes elles de gran utilitat per a l'elaboració de la versió final d'aquest Pla Estratègic.

I. DOCUMENTACIÓ GENERAL DEL PLA


II. EXECUCIÓ DEL PLA

subir