Agencia Española de Protección de Datos
.

Avís legal

Agpd.es, és un domini a Internet amb titularitat de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (NIF Q2813014D), C/ Jorge Juan, 6, 28001
Madrid. Telèfon 901 100 099.

Els continguts, organització i elecció d'enllaços interessants han estat seleccionats i coordinats per la Secretaria General i per la Unitat de Suport al Director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d'aquest web sense esmentar-ne l'origen o sol·licitar autorització.

La informació que conté aquest web ha estat elaborada per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. La bústia de contacte del web té caràcter merament informatiu, sense que, en cap cas, pugui derivar-se de la resposta cap efecte jurídic vinculant ( Veure "Avís important" ).