Agencia española de protección de datos

Comparecencias

29 de xuño de 2017

Comparecencia ante a Comisión Constitucional do Congreso dos Deputados da directora da Axencia Española de Protección de Datos, dona Mar España Martí, para informar as memorias correspondentes aos anos 2015 e 2016

10 de decembro de 2014

Comparecencia ante a Comisión Constitucional do Congreso dos Deputados do director da Axencia Española de Protección de Datos, José Luís Rodríguez Álvarez, para informar sobre a Memoria 2013

1 de abril de 2014

Comparecencia ante a Comisión de Xustiza do Senado do director da Axencia Española de Protección de Datos, José Luís Rodríguez Álvarez, para explicar as medidas adoptadas en relación co caso dos nenos roubados

12 de marzo de 2014

Comparecencia ante a Comisión Constitucional do Congreso dos Deputados do director da Axencia Española de Protección de Datos, José Luís Rodríguez Álvarez, para informar sobre a Memoria 2012 da Axencia Española de Protección de Datos

23 de xaneiro de 2013

Comparecencia ante a Comisión Constitucional do Congreso dos Deputados do director da Axencia Española de Protección de Datos, José Luís Rodríguez Álvarez, para informar en relación co Proxecto de Lei de transparencia

7 de novembro de 2012

Comparecencia ante a Comisión Constitucional do Congreso dos Deputados do director da Axencia Española de Protección de Datos, José Luís Rodríguez Álvarez, para informar sobre a Memoria 2011 da Axencia Española de Protección de Datos

1 de decembro de 2010

Comparecencia ante a Comisión Constitucional do Congreso dos Deputados do director da Axencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo Lombarte, para informar sobre a Memoria 2009 da Axencia Española de Protección de Datos.

Nota de prensa

17 de maio de 2009

Comparecencia ante a Comisión Constitucional do Congreso dos Deputados do señor Director da Axencia Española de Protección de Datos (Artemi Rallo Lombarte), para informar sobre a Memoria 2008 da Axencia Española de Protección de Datos.

12 de marzo de 2009

Comparecencia do director da AEPD (Rallo Lombarte) no encontro organizado en Washington pola "International Association of Privacy Professionals", para informar sobre os últimos avances no proceso de proposta conxunta de borrador para uns estándares internacionais sobre privacidade. - Documento en inglés -.

1 de outubro de 2008

Comparecencia ante a Comisión Constitucional do Congreso dos Deputados do señor Director da Axencia Española de Protección de Datos (Artemi Rallo Lombarte), para informar sobre a Memoria 2007 da Axencia Española de Protección de Datos.

28 de novembro de 2007

Comparecencia do señor Director da Axencia Española de Protección de Datos (Rallo Lombarte), para informar sobre a memoria da Axencia Española de Protección de Datos.

11 de outubro de 2006

Comparecencia do señor Director da Axencia Española de Protección de Datos (Piñar Mañas), para informar sobre a memoria da Axencia Española de Protección de Datos correspondente a 2005.

6 de xuño de 2006

Comparecencia do señor Director da Axencia Española de Protección de Datos ante a Comisión de Educación e Ciencia do Congreso dos Deputados para dar a súa opinión sobre o Proxecto de Lei Orgánica de loita contra a dopaxe.

1 de decembro de 2005

Comparecencia do señor Director da Axencia Española de Protección de Datos ante o Senado a petición do grupo parlamentario Entesa Catalá de Progrés para dar a súa opinión sobre o Documento Nacional de Identidade (DNI) electrónico.

28 de setembro de 2005

Comparecencia do señor Director da Axencia Española de Protección de Datos (José Luís Piñar), para informar sobre a memoria da Axencia Española de Protección de Datos correspondente a 2004

12 de maio de 2005

Comparecencia no Senado do Director da Axencia Española de Protección de Datos