Agencia española de protección de datos

Cookies


En aquest apartat es recull una selecció de la normativa aplicable en matèria de cookies al costat dels informes jurídics, les resolucions i les publicacions més rellevants realitzades per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades sobre aquesta matèria, així com documents d'interès elaborats per les Autoritats Europees de protecció de Dades (GT29).


  Legislació

Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI). Text consolidat a data 10 de maig de 2014.

   Articles: 2 en relació amb la definició de l'Annex a), 22.2, 37, 38.4 g), 38.3 i).


  Guies i publicacions

Guia sobre l'ús de les cookies


  Informes Jurídics

2014-0196. Contingut de la informació de la segona capa en cookies

2014-0093. Informació en dues capes. Document sobre Política de privadesa i cookies

2014-0083. Àmbit subjectiu d'aplicació de normativa de cookies

2014-0011. El consentiment per a l'ús de cookies. No cap un sistema d'opt out


  Resolucions

29-07-2016. PS-00005-2016

31-05-2016. I-06065-2015

30-05-2016. A-00382-2015

23-05-2016. I-00977-2016

23-05-2016. A-00314-2015

10-05-2016. A-00403-2015

09-05-2016. A-00426-2015

15-04-2016. A-00299-2015

28-04-2016. I-07167-2015

15-04-2016. A-00285-2015

06-04-2016. I-01998-2015

01-04-2016. I-07952-2015

17-03-2016. PS-00500-2015

02-03-2016. A-00378-2015

01-03-2016. A-00297-2015

24-02-2016. A-00377-2015

24-02-2016. I-04688-2015

23-02-2016. I-01853-2015

23-12-2015. A-00298-2015

23-12-2015. A-00249-2015

23-12-2015. A-00248-2015

23-12-2015. A-00247-2015

02-12-2015. A-00132-2015

23-11-2015. A-00201-2015

18-11-2015. I-06429-2014

18-11-2015. A-00133-2015

02-10-2015. PS-00406-2015

28-09-2015. PS-00283-2015

11-09-2015. A-00075-2015

01-09-2015. PS-00274-2015

29-07-2015. PS-00120-2015

21-07-2015. A-00123-2015

20-07-2015. I-03664-2015

13-07-2015. I-03937-2014

13-07-2015. I-04051-2014

13-07-2015. I-03819-2014

08-07-2015. A-00078-2015

01-07-2015. A-00119-2015

19-06-2015. I-02187-2015

26-05-2015. I-02189-2015

26-05-2015. I-02190-2015

18-06-2015. I-04289-2014

11-06-2015. A-00077-2015

09-06-2015. A-00007-2015

01-06-2015. PS-00386-2014

14-05-2015. I-00345-2015

11-05-2015. A-00008-2015

04-05-2015. I-04507-2014

04-05-2015. I-04434-2014

30-04-2015. I-04176-2014

22-04-2015. I-04445-2014

16-04-2015. A-00010-2015

16-04-2015. A-00009-2015

13-04-2015. A-00340-2014

31-03-2015. A-00385-2014

26-02-2015. A-00243-2014

13-02-2015. A-00244-2014

02-02-2015. I-02976-2014

21-01-2015. I-02978-2014

23-12-2014.I-06428-2014

17-12-2014. I-06422-2014

17-12-2014. I-06421-2014

24-11-2014. I-06169-2014

22-10-2014. A-00212-2014

22-10-2014. A-00211-2014

21-10-2014. A-00210-2014

21-10-2014. A-00203-2014

08-10-2014. PS-00231-2014

08-10-2014. PS-00208-2014

22-09-2014. RR-I-01678-2014

04-09-2014. PS-00060-2014

02-09-2014. PS-00091-2014

02-09-2014. PS-00090-2014

02-09-2014. PS-00059-2014

28-08-2014. PS-00089-2014

27-08-2014. PS-00070-2014

25-07-2014. PS-00061-2014

25-07-2014. I-01678-2014

24-07-2014. PS-00692-2014

24-07-2014. PS-00691-2013

24-07-2014. PS-00083-2014

24-07-2014. PS-00079-2014

23-07-2014. PS-00074-2014

21-07-2014. PS-00690-2013

21-07-2014. PS-00689-2013

13-06-2014. A-00032-2014

14-05-2014. PS-00320-2013

14-04-2014. PS-00135-2014

12-03-2014. RR-PS-00321-2013

14-01-2014. PS-00321-2013


  Altres documents d'interès

Dictamen 4/2012 sobre l'exempció del requisit de consentiment en cookies 

      Opinion 4/2012 on Cookie Consent Exemption

Working Document 02/2013 providing guidance on obtaining consent for cookies

Dictamen 16/2011 sobre la recomanació de millors pràctiques d'EASA/IAB sobre publicitat comportamental en línia

     Opinion 16/2011 on EASA/IAB Best Practice Recommendation on Online Behavioural Advertising