Agencia española de protección de datos

Criterios de aplicación do art 15 lei 19/2013.

A disposición adicional quinta da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno establece que "O Consello de Transparencia e Bo Goberno e a Axencia Española de Protección de Datos adoptarán conxuntamente os criterios de aplicación, no seu ámbito de actuación, das regras contidas no artigo 15 desta Lei"

Solicitude 1/2015 23-3-2015

CI/001/2015 24-6-2015

CI/002/2015 24-6-2015

CI/002/2016 05-7-2016 (Axendas)