Agencia española de protección de datos

Grup de Berlín.

GRUP DE TELECOMUNICACIONS DE BERLÍN. International Working Group on Data Protection in Telecommunications: IWGDPT

Aquest grup es va crear en 1983, a iniciativa de l'autoritat de protecció de dades del Land de Berlín, on té la seva seu. El Grup reuneix a autoritats de control, procedents fonamentalment de països europeus i d'Amèrica del Nord, juntament amb representants d'organitzacions internacionals i experts. És un fòrum de treball obert que pretén debatre sobre les implicacions de l'ús de les telecomunicacions en l'esfera privada dels individus, anticipant-se als problemes que es plantegen en la pràctica. L'Agència Espanyola participa regularment en aquest grup.

Els dictàmens i documents de treball aprovats per aquest grup poden ser consultats en:

http://www.datenschutz-berlin.de/content/europa-international/international-working-group-on-data-protection-in-telecommunications-iwgdpt