Agencia española de protección de datos

Documents de treball del grup de l'article 29

El Grup de Treball de l'Article 29 (GT 29), creat per la Directiva 95/46/CE, és un òrgan consultiu independent integrat per les Autoritats de Protecció de Dades de tots els Estats membres, el Supervisor Europeu de Protecció de Dades i la Comissió Europea - que realitza funcions de secretariat-. Les autoritats dels estats candidats a ser membres de la Unió i els països de l'EEE assisteixen a les seves reunions com a observadors. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades forma part del mateix des del seu inici, al febrer de 1997.

Els documents publicats pel Grup deTrabajo de l'article 29 estan disponibles aquí

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/index_en.htm

Tots aquests documents es troben en la seva versió original en anglès i en alguns casos en espanyol i/o altres idiomes de la UE.

El GT 29 aprova un informe anual amb les novetats de cada Estat membre en matèria de protecció de dades, que també estan disponibles en:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/annual-report/index_en.htm

  Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades.

  • Directrius 

Directrius sobre els delegats de la protecció de dades (DPD)

Directrius sobre el dret a la portabilitat de les dades

Directrius per determinar l'autoritat supervisora principal d'un responsable o encarregat del tractament