Agencia española de protección de datos

Documents de treball del grup de l'article 29

El Grup de Treball de l'Article 29 (GT 29), creat per la Directiva 95/46/CE, és un òrgan consultiu independent integrat per les Autoritats de Protecció de Dades de tots els Estats membres, el Supervisor Europeu de Protecció de Dades i la Comissió Europea - que realitza funcions de secretariat-. Les autoritats dels estats candidats a ser membres de la Unió i els països de l'EEE assisteixen a les seves reunions com a observadors. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades forma part del mateix des del seu inici, al febrer de 1997.

Els documents publicats pel Grup deTrabajo de l'article 29 fins a 2016 estan disponibles aquí: Documents del Grup de Treball de l'Art. 29: Opinions i recomanacions.

Els documents més recents, a partir de 2017 i alguns documents de 2016, es poden visitar al següent enllaç: Documents recents GT29.

Tots aquests documents es troben en la seva versió original en anglès i en alguns casos en espanyol i/o altres idiomes de la UE.

El GT 29 aprova un informe anual amb les novetats de cada Estat membre en matèria de protecció de dades, que també estan disponibles en aquest enllaç: Informes Anuals del GT de l'Article 29.

  Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades

Els següents documents i altres materials relatius al nou RGPD poden consultar-se al següent enllaç: Reglament General de Protecció de dades (RGPD)

  • Directrius

Directrius sobre els delegats de la protecció de dades (DPD)(ES) (EN)

  • Preguntes freqüents (EN)

Directrius sobre el dret a la portabilitat de les dades (ES) (EN)

Directrius per determinar l'autoritat supervisora principal d'un responsable o encarregat del tractament (ES) (EN)

Directrius sobre l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades (EIPD) i per determinar si el tractament "comporta probablement un alt risc" a l'efecte del Reglament (UE) 2016/679 (ES) (EN)

  • Documents pendents de consulta pública

Directrius sobre notificació de les violacions de seguretat de les dades personals d'acord amb el Reglament 679/2016 (EN)

Directrius sobre decisions individuals automatitzades i perfilat a l'efecte del Reglament 679/2016 (EN)