Agencia española de protección de datos

NAHITAEZKO TXOSTENAK

Agentzia hori arduratuko diren dekretu-egitasmoei buruzko irizpena derrigorrez eragina duten arau honi dagokion arloan 15 / 1999 lege organikoa, abenduaren 13koa, datu pertsonalak babesteari buruzkoa, eta lege hori estatutuaren 37. artikuluetan 5, 428 / 1993 errege dekretuaren bidez onartzen da. Hala, handiagoa da segurtasun juridikoaprintzipioak, funtsezko eskubide honek berme eta arauetan.

Atal honetan, egin beharreko txostenak ondoren, jaulkitako lege-proiektuak argitaratu dira diputatuen kongresuko aldizkari ofizialean eta maila apalagoko xedapenak dagokion aldizkari ofizialean.

Atalak biltzen ditu txostenak, bi talde handitan banatu behar ditugu lehenbizi: Estatuko administrazioa eta beste administrazio publiko batzuek (bidez nabiga dezakezu goiko aldean ezkerrean dagoen menuko gailu mugikorrean nabigatzen baduzu). Lehenengoan arabera sailkatuta egon daitezke dokumentuak legeak, errege dekretuak eta, bigarrenean, aldiz, proiektuen gaineko txostenak ageri dira autonomia-erkidego. Atal bakoitza, aldi berean, dagokion erakundeak urtean bilduta dokumentuak eskatu beharreko txostena.

Atal honetan etengabe eguneratuko dadokumentu berriak egingo dira kontuan; izan ere, agentziak modu ofizialean argitaratu ondoren, eta aurreko urteetan, adibidez.