Agencia española de protección de datos

Informes tècnics

Dins de l'Eix Estratègic “Innovació i protecció de dades: factor de confiança i garantia de qualitat” que es recull el Pla Estratègic 2015-2019 d'aquesta Agència, es realitzen estudis i recerques de caràcter tecnològic amb impacte en els tractaments de dades personals.

En aquesta secció es publicaran els estudis i recerques esmentats.

Títol

Plataforma d'intermediació