Agencia española de protección de datos

Informes técnicos

Dentro do Eixo Estratéxico “Innovación e protección de datos: factor de confianza e garantía de calidade” que se recolle o Plan Estratéxico 2015-2019 desta Axencia, realízanse estudos e investigacións de carácter tecnolóxico con impacto nos tratamentos de datos persoais.

Nesta sección publicaranse os estudos e investigacións mencionados.

Título

Plataforma de intermediación