Agencia española de protección de datos

Guies


Codi de bones pràctiques en protecció de dades per a projectes Big

Publicació Digital*

Protecció de Dades i Administració de Finques

Publicació Digital*

Guia del Reglament General de Protecció de Dades per a responsables de tractament

Publicació Digital*

Guia per al compliment del deure informar

Publicació Digital*

Versió en anglès

Directrius per a l'elaboració de contractes entre responsables i encarregats del tractament

Publicació Digital*

Versió en anglès

Orientacions i garanties en els procediments d'anonimització de dades personals

Publicació Digital*


Orientacions sobre protecció de dades en la reutilització de la informació del sector públic

Publicació Digital*


Com gestionar una fugida d'informació en un despatx d'advocats

Publicació Digital*


Inspecció sectorial d'ofici sobre serveis de cloud computing en el sector educatiu - 2015

Guia en format epub

Publicació Digital*


Guia per a una Avaluació d'Impacte en la Protecció de Dades Personals (EIPD) - 2014

Guia en format epub

Publicació Digital*


Guia sobre l'ús de les cookies - 2013

Publicació Digital*Guia per a clients que contractin serveis de Cloud Computing - 2013

Guia en format epub

Publicació Digital*


Orientacions per a prestadors de serveis de Cloud Computing - 2013

Guia en format epub

Publicació Digital*


El dret fonamental a la protecció de dades: guia per al ciutadà - 2011Guia sobre seguretat i privadesa de les tecnologies RFID - 2010

Publicació Digital*


Guia 'La protecció de dades en les relacions laborals' - 2009

Versió en anglès


Drets de nens i nenes - Deures de pares i mares: Guia de recomanacions 2008

Versió en anglès


Guia del responsable de fitxers - 2008


* Publicació no disponible en format paper.

Monografies


20 anys de Protecció de Dades a Espanya

Guia en format epub


Premis


La protecció de la intimitat i vida privada en internet: la integritat contextual i els fluxos d'informació a les xarxes socials (2004-2014).

Guia en format epub


Hábeas data a Colòmbia, un trasplantament normatiu per a la protecció de la dignitat i la seva correlació amb la NTC/ISO/IEC 27001:2013.

Guia en format epub

Big data, privadesa i protecció de dades.

Guia en format epub

Per conèixer els premis d'edicions anteriors premi aquí.

Carta de Serveis


Carta de Serveis

Memòries

Pot consultar totes les memòries publicades per l'AEPD al següent enllaç.