Agencia española de protección de datos

Infografies


Tasques d'adaptació al RGPD ? Sector privat

ADAPTACIÓ Al RGPD – Administracions Públiques

Els drets que tens per protegir les teves dades personals (RGPD)

Guies


Llistat de compliment normatiu

Publicació Digital*

Protecció de dades i Administració Local

Publicació Digital*

Orientacions per a centres educatius

Publicació Digital*

Guia pràctica d'anàlisi de riscos en els tractaments de dades personals subjectes al RGPD


Guia pràctica per a Avaluacions d'Impacte en la Protecció de dades subjectes al RGPD

Guia per a centres educatius

Publicació Digital*

Pla d'inspecció sectorial d'ofici Hospitals Públics

Publicació Digital*

Decàleg de protecció de dades per al personal sanitari i administratiu

Publicació Digital*

Protecció de Dades: Guia per al ciutadà

Publicació Digital*

Codi de bones pràctiques en protecció de dades per a projectes Big

Data Publicació Digital*

Protecció de Dades i Administració de Finques

Publicació Digital*

Guia del Reglament General de Protecció de Dades per a responsables de tractament

Publicació Digital*

Guia per al compliment del deure informar

Publicació Digital*

Versió en anglès

Directrius per a l'elaboració de contractes entre responsables i encarregats del tractament

Publicació Digital*

Versió en anglès

Orientacions i garanties en els procediments d'anonimització de dades personals

Publicació Digital*


Orientacions sobre protecció de dades en la reutilització de la informació del sector públic

Publicació Digital*


Com gestionar una fugida d'informació en un despatx d'advocats

Publicació Digital*


Inspecció sectorial d'ofici sobre serveis de cloud computing en el sector educatiu - 2015

Guia en format epub

Publicació Digital*


Guia sobre l'ús de les cookies - 2013

Publicació Digital*Guia per a clients que contractin serveis de Cloud Computing - 2013

Guia en format epub

Publicació Digital*


Orientacions per a prestadors de serveis de Cloud Computing - 2013

Guia en format epub

Publicació Digital*
Guia sobre seguretat i privadesa de les tecnologies RFID - 2010

Publicació Digital*


Guia 'La protecció de dades en les relacions laborals' - 2009

Versió en anglès


Guia del responsable de fitxers - 2008


* Publicació no disponible en format paper.

Monografies


20 anys de Protecció de Dades a Espanya

Guia en format epub


Premis


El tractament de les dades sanitàries en la història clínica electrònica: Caso bolivià.

Guia en format epub


Menors en Internet i Xarxes Socials: Dret Aplicable i Deures dels Pares i Centres Educatius. Breu referència al fenomen Pokémon Go.

Guia en format epub

Per conèixer els premis d'edicions anteriors premi aquí.

Carta de Serveis


Carta de Serveis

Memòries

Pot consultar totes les memòries publicades per l'AEPD al següent enllaç.