Agencia española de protección de datos

Guías


Protección de Datos e Administración de Leiras

Publicación Dixital*

Guía do Regulamento Xeral de Protección de Datos para responsables de tratamento

Publicación Dixital*

Guía para o cumprimento do deber de informar

Publicación Dixital*

Directrices para a elaboración de contratos entre responsables e encargados do tratamento

Publicación Dixital*

Orientacións e garantías nos procedementos de anonimización de datos persoais

Publicación Dixital*


Orientacións sobre protección de datos na reutilización da información do sector público

Publicación Dixital*


Como xestionar unha fuga de información nun despacho de avogados

Publicación Dixital*


Inspección sectorial de oficio sobre servizos de cloud computing no sector educativo - 2015

Guía en formato epub

Publicación Dixital*


Guía para unha Avaliación de Impacto na Protección de Datos Persoais (EIPD) - 2014

Guía en formato epub

Publicación Dixital*


Guía sobre o uso das cookies - 2013

Publicación Dixital*Guía para clientes que contraten servizos de Cloud Computing - 2013

Guía en formato epub

Publicación Dixital*


Orientacións para prestadores de servizos de Cloud Computing - 2013

Guía en formato epub

Publicación Dixital*


O dereito fundamental á protección de datos: guía para o cidadán - 2011Guía sobre seguridade e privacidade das tecnoloxías RFID - 2010

Publicación Dixital*


Guía 'A protección de datos nas relacións laborais' - 2009

Versión en inglés


Dereitos de nenos e nenas - Deberes de pais e nais: Guía de recomendacións 2008

Versión en inglés


Guía do responsable de ficheiros - 2008


* Publicación non dispoñible en formato papel.

Monografías


20 anos de Protección de Datos en España

Guía en formato epub


Premios


A protección da intimidade e vida privada en internet: a integridade contextual e os fluxos de información nas redes sociais (2004-2014).

Guía en formato epub


Hábeas data en Colombia, un transplante normativo para a protección da dignidade e a súa correlación coa NTC/ISO/IEC 27001:2013.

Guía en formato epub

Big data, privacidade e protección de datos.

Guía en formato epub

Para coñecer os premios de edicións anteriores pulse aquí.

Carta de Servizos


Carta de Servizos

Memorias

Pode consultar todas as memorias publicadas pola AEPD na seguinte ligazón.