Agencia española de protección de datos

Infografías


Tarefas de adaptación ao RGPD ? Sector privado

ADAPTACIÓN Ao RGPD – Administracións Públicas

Os dereitos que tes para protexer os teus datos persoais (RGPD)

Guías


Listado de cumprimento normativo

Publicación Dixital*

Protección de datos e Administración Local

Publicación Dixital*

Orientacións para centros educativos

Publicación Dixital*

Guía práctica de análise de riscos nos tratamentos de datos persoais suxeitos ao RGPD


Guía práctica para Avaliacións de Impacto na Protección de datos suxeitas ao RGPD

Guía para centros educativos

Publicación Dixital*

Plan de inspección sectorial de oficio Hospitais Públicos

Publicación Dixital*

Decálogo de protección de datos para o persoal sanitario e administrativo

Publicación Dixital*

Protección de Datos: Guía para a cidadán

Publicación Dixital*

Código de boas prácticas en protección de datos para proxectos Big Data

Publicación Dixital*

Protección de Datos e Administración de Leiras

Publicación Dixital*

Guía do Regulamento Xeral de Protección de Datos para responsables de tratamento

Publicación Dixital*

Guía para o cumprimento do deber de informar

Publicación Dixital*

Versión en inglés

Directrices para a elaboración de contratos entre responsables e encargados do tratamento

Publicación Dixital*

Versión en inglés

Orientacións e garantías nos procedementos de anonimización de datos persoais

Publicación Dixital*


Orientacións sobre protección de datos na reutilización da información do sector público

Publicación Dixital*


Como xestionar unha fuga de información nun despacho de avogados

Publicación Dixital*


Inspección sectorial de oficio sobre servizos de cloud computing no sector educativo - 2015

Guía en formato epub

Publicación Dixital*


Guía sobre o uso das cookies - 2013

Publicación Dixital*Guía para clientes que contraten servizos de Cloud Computing - 2013

Guía en formato epub

Publicación Dixital*


Orientacións para prestadores de servizos de Cloud Computing - 2013

Guía en formato epub

Publicación Dixital*
Guía sobre seguridade e privacidade das tecnoloxías RFID - 2010

Publicación Dixital*


Guía 'A protección de datos nas relacións laborais' - 2009

Versión en inglés


Guía do responsable de ficheiros - 2008


* Publicación non dispoñible en formato papel.

Monografías


20 anos de Protección de Datos en España

Guía en formato epub


Premios


O tratamento dos datos sanitarios na historia clínica electrónica: Caso boliviano.

Guía en formato epub


Menores en Internet e Redes Sociais: Dereito Aplicable e Deberes dos Pais e Centros Educativos. Breve referencia ao fenómeno Pokémon Go.

Guía en formato epub

Para coñecer os premios de edicións anteriores pulse aquí.

Carta de Servizos


Carta de Servizos

Memorias

Pode consultar todas as memorias publicadas pola AEPD na seguinte ligazón.