Agencia española de protección de datos

Recomanacions

Para realizar búsquedas en los documentos pinche aquí

En aquest apartat s'inclou el text de les Recomanacions adoptades pel Director de l'Agència a fi d'adequar el funcionament de certs sectors d'activitat a la normativa espanyola de protecció de dades. Aquestes Recomanacions són elaborades després de la realització dels Planes Sectorials d'Inspecció d'Ofici que anualment desenvolupa l'Agència.

Els enllaços obren documents PDF en finestra nova.

Per Sectors d'Activitat:

Administracions Públiques.

Assumptes Laborals.

Comerç, Transport i Hostaleria

Ensenyament

Entitats Financeres

Sanitat

Segurs

Serveis de Telecomunicacions

Solvència Patrimonial

Videovigilancia

Transferències Internacionals de Dades

VideovigilanciaAdministracions Públiques

Institut Nacional d'Administració Pública (2004)

Censos de població i habitatge 2001. Institut d'estadística (2003)

Censos de població i habitatge 2001. Empreses participants (2003)

Institut Nacional d'Estadística (2001)

Direcció general de trànsit (2000)

Pujar


Assumptes Laborals

Selecció de Personal a través d'Internet (2005)

Concursos, jocs i sorteigs de televisió (2002)

Pujar


Comerç, Transport i Hostaleria

Cadenas Hoteleres (2004)

Grans superfícies comercials (2001)

Sales de Bingo (1998)

Pujar


Ensenyament

Pla Sectorial d'Ofici a l'Ensenyament Reglat no Universitària (2006)

Inspecció sectorial d'ofici sobre serveis de cloud computing en el sector educatiu – 2015

Pujar


Entitats Financeres

Banca a Distància (2002)

Pujar


Internet

PLA SECTORIAL d'OFICI sobre Càmeres de vídeo en Internet (Juny 2009)

Declaració de l'AEPD sobre cercadors d'Internet (2007) - (EN)

Recomanacions Internet (2006)

Pujar


Sanitat

Informi de compliment de la LOPD en hospitals (2010)

Laboratoris Hospitalaris i entitats que els presten serveis (2004)

Hospital General Militar Gómez Ulla (2000)

Hospital Psiquiàtric Penitenciari (2000)

Registre Nacional de Sida (2000)

Hospitals Públics (1997)

Pujar


Segurs

Fitxer Històric d'Assegurances de l'Automòbil (2001)

Pujar


Serveis de Telecomunicacions

RECOMANACIONS sobre trucades telefònica i missatges a telefonia mòbil amb finalitats comercials i publicitaris

PLA SECTORIAL d'OFICI sobre trucades telefòniques i missatges a telefonia mòbil amb finalitats comercials i publicitaris (Novembre 2008)


Comerç electrònic (2000)

Pujar


Solvència Patrimonial

Fitxer comú sobre solvència patrimonial (2002)

Pujar


Transferències Internacionals de Dades

Inspecció Sectorial d'Ofici: "Espanya - Colòmbia en el sector dels centres d'atenció al client" (Julio 2007)

Pujar

Videovigilancia

PLA SECTORIAL d'OFICI sobre Càmeres de vídeo en Internet (Juny 2009)

Pujar