Agencia española de protección de datos

Recomendacións

Para realizar búsquedas en los documentos pinche aquí

Neste apartado inclúese o texto das Recomendacións adoptadas polo Director da Axencia con obxecto de adecuar o funcionamento de certos sectores de actividade á normativa española de protección de datos. Estas Recomendacións son elaboradas tras a realización dos Plans Sectoriais de Inspección de Oficio que anualmente desenvolve a Axencia.

As ligazóns abren documentos PDF en xanela nova.

Por Sectores de Actividade:

Administracións Públicas.

Asuntos Laborais.

Comercio, Transporte e Hostalaría

Ensino

Entidades Financeiras

Sanidade

Seguros

Servizos de Telecomunicacións

Solvencia Patrimonial

Videovigilancia

Transferencias Internacionais de Datos

VideovigilanciaAdministracións Públicas

Instituto Nacional de Administración Pública (2004)

Censos de poboación e vivenda 2001. Instituto de estatística (2003)

Censos de poboación e vivenda 2001. Empresas participantes (2003)

Instituto Nacional de Estatística (2001)

Dirección Xeral de Tráfico (2000)

Subir


Asuntos Laborais

Selección de Persoal a través de Internet (2005)

Concursos, xogos e sorteos de televisión (2002)

Subir


Comercio, Transporte e Hostalaría

Cadeas Hoteleiras (2004)

Grandes superficies comerciais (2001)

Salas de Bingo (1998)

Subir


Ensino

Plan Sectorial de Oficio ao Ensino Regulado non Universitaria (2006)

Inspección sectorial de oficio sobre servizos de cloud computing no sector educativo – 2015

Subir


Entidades Financeiras

Banca a Distancia (2002)

Subir


Internet

PLAN SECTORIAL de OFICIO sobre Videocámaras en Internet (Xuño 2009)

Declaración da AEPD sobre buscadores de Internet (2007) - (EN)

Recomendacións Internet (2006)

Subir


Sanidade

Informe de cumprimento do LOPD en hospitais (2010)

Laboratorios Hospitalarios e entidades que lles prestan servizos (2004)

Hospital Xeral Militar Gómez Ulla (2000)

Hospital Psiquiátrico Penal (2000)

Rexistro Nacional de Sida (2000)

Hospitais Públicos (1997)

Subir


Seguros

Ficheiro Histórico de Seguros do Automóbil (2001)

Subir


Servizos de Telecomunicacións

RECOMENDACIÓNS sobre chamadas telefónica e mensaxes a telefonía móbil con fins comerciais e publicitarios

PLAN SECTORIAL de OFICIO sobre chamadas telefónicas e mensaxes a telefonía móbil con fins comerciais e publicitarios (Novembro 2008)


Comercio electrónico (2000)

Subir


Solvencia Patrimonial

Ficheiro común sobre solvencia patrimonial (2002)

Subir


Transferencias Internacionais de Datos

Inspección Sectorial de Oficio: "España - Colombia no sector dos centros de atención ao cliente" (Xullo 2007)

Subir

Videovigilancia

PLAN SECTORIAL de OFICIO sobre Videocámaras en Internet (Xuño 2009)

Subir