Agencia española de protección de datos

Sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

En aquest apartat s'inclouen sentències dictades pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea en matèries de competència d'aquesta Agència.

Els enllaços obren documents PDF en finestra nova.

Sentència d'11 de desembre de 2014. Assumpte C-212/13. Rynes v Úrad pro ochranu osobních udaju.  

Sentència de 17 de juliol de 2014. Assumptes C-141/12 i C-372/12. YS i Altres

Sentència de 19 de juny de 2014. Assumpte C-683/13. Pharmacontinente vs Salut i Higiene i Uns altres. (francès)

Sentència de 13 de maig de 2014 (Gran Sala). Assumpte C-131/12. Google vs AEPD i Mario Costeja

Sentencia de 8 d'abril de 2014 (Gran Sala). Assumptes C-293/12 i C-594/12. Digital Rights Ireland, Seitlinger i Altres

Sentència de 8 d'abril de 2014 (Gran Sala). Assumpte C-288/12. Comissió Europea vs Hongria

Sentencia del Tribunal General de 13 de setembre de 2013. Assumpte T-214/11 ClientEarth i PA Europe vs EFSA

Informació sobre la Sentència del Tribunal General de 13 de setembre de 2013. Assumpte T-214/11 ClientEarth i PA Europe vs EFSA (anglès)

Sentència de 12 de desembre de 2013. Assumpte C-486/12. X

Sentència de 7 de novembre de 2013. Assumpte C-473/12. IPI

Sentencia de 30 de maig de 2013. Assumpte C-342/12. Worten

Sentencia de 17 d'octubre de 2013. Assumpte C-291/12. Schwarz

Sentencia de 22 de novembre de 2012. Assumpte C-119/12. Josef Probst vs mr.nexnet GmbH

Sentencia de 16 d'octubre de 2012. Assumpte C-614/10. Comissió Europea vs Àustria

Sentencia de 28 de març de 2012. Assumpte T-190/10. Egan i Hackett vs Parlament Europeu. (anglès)

Sentència de 24 de novembre de 2011. Assumptes C-468/10 i C-469/10. ASNEF i FECEMD vs Administració de l'Estat

Sentencia de 23 de novembre de 2011. Assumpte T-82/09. Dennekamp vs Parlamento Europeu. (anglès)

Sentència de 19 d'abril de 2012. Assumpte C-461/10. Bonnier Àudio i Altres vs Perfect Communications Sweden AB

Sentencia de 24 de novembre de 2011. Assumpte C-70/10. Scarlet Esteneu S.A. vs Sociè tè belge donis auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)

Sentència de 5 de juliol de 2011. Assumpte F-46/09. V i Supervisor Europeu de Protecció de dades vs Parlament Europeu

Sentència de 9 de novembre de 2010. Assumptes C-92/09 i C-93/09. Volker i Markus Schecke GbR (C-92/09), Harmut Eifert (C-93/09) vs Land Hessen

Sentencia de 29 de juny de 2010. Assumpte C-28/08. Comissió Europea i Altres vs The Bavarian Lager

Sentencia de 9 de març de 2010. Assumpte C-518/07. Comissió Europea vs República Federal d'Alemanya

Sentencia de 7 de maig de 2009. Assumpte C-553/07. College van burgemeestr en wethouders van Rotterdam vs M.I.I. Rijkeboer Netherlands

Acte de 19 de febrer de 2009. Assumpte C-557/07. Petició de decisió prejudicial plantejada per l'Oberster Gerichtshof (Àustria)

Sentència de 12 de setembre de 2007. Assumpte T-259/03. Nikkolaou vs Comissió Europea. (francès)

Sentència de 16 de desembre de 2008. Assumpte C-524/06. Heinz Huber vs Bundesrepublick Deutschland

Sentencia de 16 de desembre de 2008. Assumpte C-73/07. Tietosuojavaltuutettu vs Satakunnan Markkinapörssi Oy i Satamedia Oy

Sentencia de 29 de gener de 2008. Assumpte C-275/06. Promusicae vs Telefónica d'Espanya S.A.O.

Sentència de 30 de maig de 2006. Assumptes C-317/04 i C-318/04. Parlament Europeu vs Consell de la Unió Europea

Sentencia de 20 de maig de 2003. Assumptes C-465/00, C-138/01 i C-139/01. Rechnugshof

Sentencia de 6 de novembre de 2003. Assumpte C-101/01. Linqdvist