Agencia española de protección de datos

CONFERÈNCIES INTERNACIONALS D'AUTORITATS DE PROTECCIÓ DE DADES

Les Conferències Internacionals van començar a celebrar-se a Bonn en 1979. El seu objectiu és el de reunir anualment no només a les diferents autoritats de supervisió de protecció de dades i privadesa de tot el món, sinó també a representants del sector privat i a la societat civil. L'organització és a càrrec d'una autoritat amfitriona, que és designada, d'entre les candidatures presentades, en l'edició anterior.

La Conferència no és una organització internacional, sinó un fòrum de trobada, intercanvi i discussió. No obstant això, amb el pas del temps i en paral·lel al creixement en el nombre dels seus membres, ha anat dotant-se d'una estructura dirigida a dotar-la de major estabilitat i a assegurar la continuïtat dels treballs en els períodes entre reunions anuals. Aquest esforç d'institucionalització va portar a la revisió dels reglaments i procediments de la Conferència en l'edició celebrada a Ciutat de Mèxic en 2011. En aquesta revisió es van actualitzar els criteris per poder accedir com a membre de ple dret o com a observador a la Conferència i es va establir un Comitè Executiu, encarregat de gestionar la Conferència i representar-la. El Comitè Executiu examina igualment les sol·licituds d'adhesió de nous membres o observadors, fent una proposta que ha de ser aprovada per la Sessió Tancada.

També ha evolucionat el seu format. En l'actualitat, i també a partir de l'acordat a Ciutat de Mèxic, el centre de gravetat de la Conferència és la seva Sessió Tancada, a la qual només assisteixen les autoritats de protecció de dades i privadesa. Juntament amb aquesta sessió, que tradicionalment té una durada d'un dia i mitjà, s'organitzen Sessions Obertes, en les quals participen, juntament amb les autoritats, representants de la indústria, acadèmics i experts, així com la societat civil.

La Sessió Tancada debat temes d'actualitat i rellevància en matèria de protecció de dades i privadesa. Com a resultat d'aquests debats aprova Declaracions i Resolucions, que també poden basar-se en propostes dels seus membres o en els informes presentats pels seus grups de treball.

  • 39ª Conferència - Hong Kong 2017
  • 38ª Conferència - Marrakech 2016
  • 37ª Conferència - Amsterdam 2015
  • 36ª Conferència - Maurici 2014
  • 35ª Conferència - Varsòvia 2013
  • 34ª Conferencia - Punta de l'Est 2012
  • 33ª Conferència - Ciutat de Mèxic 2011
  • 32ª Conferència - Jerusalem 2010
  • 31ª Conferència - Madrid 2009