Agencia española de protección de datos

CONFERENCIAS INTERNACIONAIS DE AUTORIDADES DE PROTECCIÓN DE DATOS

As Conferencias Internacionais comezaron a celebrarse en Bonn en 1979. O seu obxectivo é o de reunir anualmente non só ás diferentes autoridades de supervisión de protección de datos e privacidade de todo o mundo, senón tamén a representantes do sector privado e á sociedade civil. A organización corre a cargo dunha autoridade anfitrioa, que é designada, de entre as candidaturas presentadas, na edición anterior.

A Conferencia non é unha organización internacional, senón un foro de encontro, intercambio e discusión. Con todo, co paso do tempo e en paralelo ao crecemento no número dos seus membros, ha ido dotándose dunha estrutura dirixida a dotala de maior estabilidade e a asegurar a continuidade dos traballos nos períodos entre reunións anuais. Este esforzo de institucionalización levou á revisión dos regulamentos e procedementos da Conferencia na edición celebrada en Cidade de México en 2011. Nesa revisión actualizáronse os criterios para poder acceder como membro de pleno dereito ou como observador á Conferencia e estableceuse un Comité Executivo, encargado de xestionar a Conferencia e representala. O Comité Executivo examina igualmente as solicitudes de adhesión de novos membros ou observadores, facendo unha proposta que debe ser aprobada pola Sesión Pechada.

Tamén evolucionou o seu formato. Na actualidade, e tamén a partir do acordado en Cidade de México, o centro de gravidade da Conferencia é a súa Sesión Pechada, á que só asisten as autoridades de protección de datos e privacidade. Xunto con esa sesión, que tradicionalmente ten unha duración dun día e medio, organízanse Sesións Abertas, nas que participan, xunto coas autoridades, representantes da industria, académicos e expertos, así como a sociedade civil.

A Sesión Pechada debate temas de actualidade e relevancia en materia de protección de datos e privacidade. Como resultado deses debates aproba Declaracións e Resolucións, que tamén poden basearse en propostas dos seus membros ou nos informes presentados polos seus grupos de traballo.

  • 39ª Conferencia - Hong Kong 2017
  • 38ª Conferencia - Marrakech 2016
  • 37ª Conferencia - Amsterdam 2015
  • 36ª Conferencia - Mauricio 2014
  • 35ª Conferencia - Varsovia 2013
  • 34ª Conferencia - Punta do Leste 2012
  • 33ª Conferencia - Cidade de México 2011
  • 32ª Conferencia - Xerusalén 2010
  • 31ª Conferencia - Madrid 2009