Agencia española de protección de datos

La protecció de dades personals té una important dimensió internacional. En l'entorn europeu, les legislacions nacionals estan basades en normes de la Unió o del Consell d'Europa, la qual cosa fa indispensables la comunicació i cooperació en la interpretació i aplicació de les normes nacionals que incorporen el dret europeu. A escala global, els intercanvis transnacionals de dades han crescut exponencialment en els últims anys. Això ha accentuat la necessitat de buscar aproximacions en els marcs legals nacionals i regionals, així com de promoure instàncies i mecanismes de col·laboració que possibilitin aquests fluxos de dades garantint nivells de protecció suficients.

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades té atribuïda la funció de cooperació internacional en matèria de protecció de dades i participa, com a autoritat independent, en una gran varietat de fòrums internacionals.

L'activitat més intensa en aquest terreny es concentra en l'àmbit de la Unió Europea, on l'AEPD està present en tots els grups de treball i autoritats conjuntes de control, inclosos els relatius a la cooperació policial i judicial, incorporada com a matèria competència de la Unió en el Tractat de Lisboa.

També participa en els comitès ad hoc del Consell d'Europa, en les Conferències Internacionals i, finalment, en esquemes de cooperació bilateral o multilateral amb altres autoritats de control estrangeres.

Un objectiu prioritari de l'AEPD el col·laborar amb tots els països d'Iberoamèrica que es des de fa diversos anys es troben immersos en processos d'elaboració i desenvolupament de marcs normatius en matèria de protecció de dades.

A través del Canal de documentació d'aquesta pàgina web pot consultar-se la legislació i altres textos d'interès sobre protecció de dades a l'àrea internacional.

Pot contactar amb el Departament Internacional de l'Agència en internacional@agpd.es