Agencia española de protección de datos

Requisits tècnics.

El portal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) ha estat realitzat complint els estàndards d'HTML5 i fulles d'estil CSS 3.0. Aquest lloc s'ha dissenyat seguint patrons de responsive web design perquè la presentació de la informació s'adapti a les dimensions que ens ofereix el dispositiu des del qual la consultem.

Aquest portal està optimitzat per als navegadors MS Internet Explorer a partir de la versió 10, i les versions més recents dels navegadors Mozilla Firefox, Chrome, Safari i Opera.

Si el navegador utilitzat és MS Internet Explorer versió 7 ha de tenir habilitada l'opció Usar TLS 1.0 que apareix sota Eines/Opcions Internet/Opcions Avançades.

Per a la correcta utilització d'algunes funcionalitats, per exemple el cercador, és necessari poder executar JavasScript.