Agencia española de protección de datos

Requisitos técnicos.

O portal da Axencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) foi realizado cumprindo os estándares de HTML5 e follas de estilo CSS 3.0. Este sitio deseñouse seguindo patróns de responsive web design para que a presentación da información adáptese ás dimensións que nos ofrece o dispositivo desde o que a consultamos.

Este portal está optimizado para os navegadores MS Internet Explorer a partir da versión 10, e as versións máis recentes dos navegadores Mozilla Firefox, Chrome, Safari e Opera.

Se o navegador utilizado é MS Internet Explorer versión 7 ha de ter habilitada a opción Usar TLS 1.0 que aparece baixo Ferramentas/Opcións Internet/Opcións Avanzadas.

Para a correcta utilización dalgunhas funcionalidades, por exemplo o buscador, é necesario poder executar JavasScript.