Agencia española de protección de datos

REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES

El 25 de maig de 2016 va entrar en vigor el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), que substituirà a l'actual normativa vigent i que començarà a aplicar-se el 25 de maig de 2018. Aquest període de dos anys té com a objectiu permetre que els Estats de la Unió Europea, les Institucions i també les empreses i organitzacions que tracten dades vagin preparant-se i adaptant-se per al moment en què el Reglament sigui aplicable.

Aquesta secció, que s'actualitzarà progressivament, agrupa les diferents iniciatives que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha engegat sobre el RGPD, de manera que tant ciutadans com a organitzacions públiques i privades puguin localitzar amb major facilitat materials d'utilitat en relació a la nova normativa.

  Legislació

Reglamento General de Protecció de Dades  Certificació  Empreses i organitzacions  Guies  Administracions Públiques  Jornades de formació (Administracions Públiques)  Orientacions  Directrius sobre l'aplicació del Reglamento  Blog  9ª Sessió Anual Oberta (2017)

Eines del RGPD

Materials d'ajuda a les pimes per al compliment del RGPD

Noves funcions de les Autoritats de control i Avaluacions d'impacte

Consultes plantejades pels assistents  8ª Sessió Anual Oberta (2016)

REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES

Principis i drets

Obligacions de responsables i encarregats

Codis de conducta, certificacions i transferències internacionals

Supervisió i règim sancionador