Agencia española de protección de datos

REGULAMENTO XERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

O 25 de maio de 2016 entrou en vigor o Regulamento Xeral de Protección de Datos (RGPD), que substituirá á actual normativa vixente e que comezará a aplicarse o 25 de maio de 2018. Este período de dous anos ten como obxectivo permitir que os Estados da Unión Europea, as Institucións e tamén as empresas e organizacións que tratan datos vaian preparándose e adaptándose para o momento en que o Regulamento sexa aplicable.

Esta sección, que se actualizará progresivamente, agrupa as diferentes iniciativas que a Axencia Española de Protección de Datos puxo en marcha sobre o RGPD, de forma que cidadáns e organizacións poidan localizar con maior facilidade materiais de utilidade en relación á nova normativa.

  Lexislación

Regulamento Xeral de Protección de Datos  Certificación  Ferramenta de axuda  Guías  Orientacións  Directrices sobre a aplicación do Regulamento  Blogue  Xornada da AEPD xunto co INAP sobre novidades en materia de protección de datos.  9ª Sesión Anual Aberta (2017)

Ferramentas do RGPD

Materiais de axuda ás pemes para o cumprimento do RGPD

Novas funcións das Autoridades de control e Avaliacións de impacto

Consultas expostas polos asistentes  8ª Sesión Anual Aberta (2016)

REGULAMENTO XERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

Principios e dereitos

Obrigacións de responsables e encargados

Códigos de conduta, certificacións e transferencias internacionais

Supervisión e réxime sancionador