Agencia española de protección de datos

REGULAMENTO XERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

O 25 de maio de 2016 entrou en vigor o Regulamento Xeral de Protección de Datos (RGPD), que substituirá á actual normativa vixente e que comezará a aplicarse o 25 de maio de 2018. Este período de dous anos ten como obxectivo permitir que os Estados da Unión Europea, as Institucións e tamén as empresas e organizacións que tratan datos vaian preparándose e adaptándose para o momento en que o Regulamento sexa aplicable.

Esta sección, que se actualizará progresivamente, agrupa as diferentes iniciativas que a Axencia Española de Protección de Datos puxo en marcha sobre o RGPD, de forma que tanto cidadáns como organizacións públicas e privadas poidan localizar con maior facilidade materiais de utilidade en relación á nova normativa.

  Lexislación

Regulamento Xeral de Protección de Datos  Certificación  Empresas e organizacións  Guías  Administracións Públicas  Xornadas de formación (Administracións Públicas)  Orientacións  Directrices sobre a aplicación do Regulamento  Blogue  9ª Sesión Anual Aberta (2017)

Ferramentas do RGPD

Materiais de axuda ás pemes para o cumprimento do RGPD

Novas funcións das Autoridades de control e Avaliacións de impacto

Consultas expostas polos asistentes  8ª Sesión Anual Aberta (2016)

REGULAMENTO XERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

Principios e dereitos

Obrigacións de responsables e encargados

Códigos de conduta, certificacións e transferencias internacionais

Supervisión e réxime sancionador