Agencia española de protección de datos

Principals drets

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, recull una sèrie de drets fonamentals dels ciutadans. En aquesta secció s'ofereix informació detallada sobre els mateixos i sobre com exercir els drets ARC.

Dret d'informació

Al moment en què es procedeix a la recollida de les dades personals, l'interessat ha de ser informat prèviament de manera expressa, precís i inequívoc de, entre uns altres, l'existència d'un fitxer, de la possibilitat d'exercitar els seus drets i del responsable del tractament.

Contingut del dret d'informació


Dret d'accés

El dret d'accés permet al ciutadà conèixer i obtenir gratuïtament informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.

Consulti el contingut íntegre del dret d'accés i els models per al seu exercici


Dret de rectificació

Aquest dret es caracteritza perquè permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets i garantir la certesa de la informació objecto de tractament.

Consulti el contingut íntegre del dret de rectificació i models per al seu exercici


Dret de cancel·lació

El dret de cancel·lació permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequats o excessius sense perjudici del deure bloquejo recollit en la LOPD.

Consulti el contingut del dret de cancel·lació i els models per al seu exercici


Dret d'oposició

El dret d'oposició és el dret de l'afectat al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.

Consulti el contingut del dret d'oposició i els models per al seu exercici