Agencia española de protección de datos

Datuen kontserbazioa

Datu pertsonalen tratamendua arautzen dute, besteak beste, kalitatearen printzipioak 4. artikuluan ezartzen den.

Kalitatearen printzipioa, hau da, izaera pertsonaleko datuak, gutxienez, bertan xederako beharrezkoak edo egokiak izateari uzten diotenean, edo beraien. Dena den, datu pertsonalen babeserako legea garatzen duen araudiak onartzen da 8.6 atalak datuak gorde ahal izango zaio inolako erantzukizunik eskatu ahal diren bitartean edo juridiko baten deribatua zerrenda edo kontratu bat edo eskatutako kontratu aurreko neurriak aplikatuko. kasu Horretan bertan gauzatu behar du, datuak baizik ezin izango dituzte datuak eskuratu administrazio publikoek, epaileek eta auzitegiek, horiek artatzeko ardura, 16.3 artikuluak xedatzen duenaren arabera.

Epe hori amaitu eta datuak suntsitu egin behar dira. gero, aldez aurretik Gorde ahal izango dira salbuespenez, edo harengandik bereizten eta balio historiko, estatistiko edo zientifikoekin legeria berariazkoaren arabera erabakiko da, tokian tokiko zer guztiaren mantentze-lan Osoa, zenbait datu plazaratuko dituela egin du mehatxu.

Datu pertsonalen babeserako legea garatzen duen araudiak ezartzen duenez, 9.2 atalean aipatzen denez, gutxieneko salbuespena, datuak babesteko espainiako bulegoaren edo, hala badagokio, autonomia-erkidegoek ahal izateko, kontroleko agintaritzen ahal izango dira, aldez aurretik eskatu beharko du tratamenduaren erantzuleak emandako 157. eta 158. artikuluetan ezarritako prozeduraren arabera eta mantentze-lan Osoa ematea, zenbait daturen gaineko eta balio historiko, estatistiko edo zientifikoekin atalean aipatzen diren arauen arabera, hau da, kasu bakoitzean aplikagarri den legeriak eta, bereziki, 12 / 1989 legeak, maiatzaren 9koa, estatistika publikoaren funtzioari buruzko legeak 16 / 1985, ekainaren 25eko espainiako historia ondarearen legeak eta 14 / 2011, ekainaren 1ekoa, zientzia, teknologia eta berrikuntza sustatzea, eta dagozkien, bai eta erkidegoaren araudiak.

Jarraitu beharreko prozedura egiteko gordetzeko baimena lortzeko helburu historiko, estatistiko edo zientifikoekin 157 eta 158. artikuluetan ezarritako RLOPD. arduradunaren baina beti interesdunaren eskariz Hasiko da, eta horren eskaera egin beharko du:


  • Identifikatu datu-tratamendutarako den kontserbazioa

  • Horretarako balioko luketen arrazoiak berariaz zehaztu.

  • Azaldu beharko du, zehatz-mehatz neurri fitxategiaren arduradunak du herritarren eskubidea bermatzeko.

  • Probak eta behar diren agiri guztiak aurkezten, balio historiko, estatistiko edo zientifikoekin.

3 Hilabeteko epean emanen eta jakinaraziko da ebazpena agentziako zuzendariak, epe hori amaitu eta oraindik ez bada eta erantzuleak eskariari baiezkoa erantzun diotela pentsatu ahal izango du.