Agencia española de protección de datos

Consulta del Contingut de la Inscripció

La información está actualizada a las siguientes fechas:

 

- Ficheros de Titularidad Pública:  24/05/2018

- Ficheros de Titularidad Privada: 24/05/2018


La informació que es fa pública en aquest catàleg es correspon amb la informació que el responsable del fitxer ha notificat al Registre General de Protecció de Dades als apartats següents: responsable del fitxer, servei o unitat davant el qual poden exercitar-se els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació, identificació, codi d'inscripció, finalitat, usos previstos del fitxer, origen i procedència de les dades, incloent el col·lectiu de persones sobre el qual s'obtenen les dades de caràcter personal, tipus de dades, estructura i organització del fitxer, mesures de seguretat i, si escau, els destinataris de cessions i/o transferències internacionals de dades, així com les dades consignades a l'apartat d'encarregat de tractament. A més, en el cas dels fitxers de titularitat pública, es publicaran les dades relatives a la disposició general de creació, modificació o supressió del fitxer.

Per a això, la persona que hagi presentat l'última notificació relacionada amb la inscripció del fitxer o la persona que hagi estat degudament autoritzada pel responsable del fitxer podrà identificar-se mitjançant el seu certificat electrònic de signatura.

Finalment, es podrà sol·licitar còpia del contingut de la inscripció o els codis d'inscripció assignats en la inscripció inicial del fitxer, així com copia de la resolució d'inscripció del fitxer, mitjançant escrit dirigit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/Jorge Juan, 6, 28001-MADRID, signat per la persona que representi al responsable del fitxer o a través de la Seu Electrònica.