Agencia española de protección de datos

Com consultar

Mitjançant aquesta opció pot consultar l'estat de tramitació de les notificacions enviades a través d'Internet mitjançant el Sistema NOTA.

Si l'autenticació es realitza mitjançant certificat digital, s'obtindrà del mateix el NIF del declarant, en cas contrari, necessitarà aportar el NIF del declarant i el codi d'enviament o el Codi d'Inscripció. A més, en el cas que vulgui realitzar una consulta més restringida podrà indicar algun criteri de consulta més. Pressionant el botó «Buscar» s'iniciarà la consulta (si no s'introdueix cap criteri es mostrarà un missatge perquè especifiqui algun criteri de cerca).

Si en la notificació que vol consultar no es va fer constar el NIF del declarant, al no ser obligatori, no es podrà tenir accés a la informació relativa a l'estat de tramitació de l'enviament.

Com a resultat de la cerca obtindrà la relació d'enviaments que poden ser consultats. La selecció d'un d'ells dóna pas a una pàgina en la qual es detalla la informació específica sobre aquest enviament.

Per a cada enviament es mostrarà la següent informació:

 • NIF del declarant
 • CIF del responsable
 • Nom del fitxer
 • Tipus d'operació
 • Codi d'enviament
 • Data d'enviament
 • Codi d'inscripció. Si el fitxer ha estat inscrit
 • Nombre de Registre d'Entrada. Si la notificació ja ha estat registrada en l'AEPD.
 • Data de Registre d'Entrada.
 • Nombre de Registre de Sortida. Si la notificació ha estat tramitada
 • Data de Registre de Sortida. Si la notificació ha estat tramitada.
 • Estat. (Pendent de rebre Fulla de sol·licitud, Registrat, Tramitat)
 • Descripció error. Si la notificació enviada contenia errors