Agencia española de protección de datos

Alderdi substantiboak ereduzko kodeak


Ekimena eta aplikazio-eremua (RLOPD 72 art.)

Ereduzko kodeak izan daitezke:

 • Sektorekako eta buruzkoak izango dira batzuk, enpresa horrek egiten dituen tratamendu guztiak edo zati batean, ordezkari diren erakundeek egindako izan behar du, gutxienez, aplikatzeko lurralde-eremua.
 • Enpresa, egiten dituen tratamendu guztiak jaso beharko ditu.
 • Herri-administrazioen eta zuzenbide publikoko erakundeak, bere aplikatzekoak diren arauetan ezarritakoaren arabera.

Derrigorrezko edukia (73. art RLOPD 75.1 eta eta 2)

Ereduzko kodeek argi eta garbi idatzita egon behar dute, eta indarrean dauden arauak zaintzea, eta gutxienez datu hauek bilduko ditu, behar bezain zehatz:

 • Behar den (aplikazio-eremua), zein jarduerari, eta zein tratamendutan bete beharrekoa den.
 • Babesteko printzipioak aplikatu beharra dela-eta, berariazko zein aurreikuspen dagoen.
 • Estandar homogeneo betetzeko beharko ditu, kodera biltzen direnek ezarritako betebeharrak.
 • Errazago erabili ahal izateko beharrezko prozedurak ezartzea tartean diren horiek datuetan sartzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta haien aurka egiteko.
 • Datuen nazioarteko transferentziak eta lagapenak zehazteko, kasuan kasu, aurrikusten diren zerbitzuenak egin beharko dituzte, zein berme hartu behar diren.
 • Datuen babesari buruz, datu horiek tratatu behar dituztenei zein tratatu, batez ere.
 • Ikuskatze-baliabide erabiliko dira, kodera biltzen direnek kodean jasota dagoena benetan beteko direla bermatzen baldin bada, horretarako, honako hau bermatuko duen prozedura mota hauek izango dituela:
  • Independentzia eta inpartzialtasuna organo ikuskatzailea
  • Hori erraz, oztoporik gabe, bizkor eta doan eman behar da erreklamazioak aurkezteko
  • Kontraesan-printzipioa
  • Zigor egokiak, eraginkorrak eta disuasiozkoak
  • Tartean denari emango zaiola erabakiaren organoak hartzen dituen
 • Eragiten dien pertsonen oniritzia eman ahal izateko klausula-ereduak datuak tratatzeari edo lagatzeari.
 • Interesatuei jakinarazteko klausula-ereduak denean datu-tratamenduen lortutako datuak ez badira.
 • Eskubidea erabili ahal izateko ereduak tartean diren horiek datuetan sartzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta haien aurka egiteko.
 • Formazko betebeharrak betetzeko klausula-ereduak egiteko tratamendurako arduradun bat kontratatu, hala badagokio.
 • Kode-kideen zerrenda eguneratua egon behar du.

Aukerako edukia (RLOPD 74. art.)

Ereduzko kodeetan halako beste edozein konpromiso osagarririk berenganatzen baldin badute edo sartu ahal izango dira beren atxikitako erakunde sustatzaileek hobeto betetzeko babesteko gaiei buruz indarrean dagoen legediarekin, eta, bereziki, gai hauei buruzkoak:

 • Beste segurtasun-neurri osagarri batzuk hartzeko aukerari eskatzen direnez.
 • Datuen lagatzaileen edo inportatzaileen kategoriak identifikatzeari buruzkoak.
 • Adingabeak babesteko arloan hartutako neurriak edo beste jendarte batzuk.
 • Kalitate-zigilu bat asmatzeari kodera bildurik daudenak identifikatzearren.
 • Bada, neurri zuzentzaileak zehazteko prozedurak eragindako kaltea ez die kalterik eragin behar.