Agencia española de protección de datos

Fitxategien inskripzioa

ARDURADUNEI JAKINARAZI

FITXATEGIEN BERRI EMATEA

Datorren urteko Araudi Orokorra aplikatuko dela, datuak babesteko espainiako agentziari jakinarazi behar dituen fitxategiak ezabatzen du, datuak babesteko erregistro orokorrean inskribatzeko, datuak babesteko duen maiatzaren 14ko 2018 sistemak martxan egon nahiz ez formularioa (OHAR bidez jakinarazi eta fitxategien bitartez (jakinarazpenak bidaltzeko XML formatuan.

Jakinarazi beharra (fitxategiak aurrera 2018ko egingo da maiatzaren 25eko jardueren erregistroa 30. artikuluan aipatutako informazioaren tratamendua izan behar duen (araudi hori.