Agencia española de protección de datos

Inscrición de Ficheiros

AVISO A RESPONSABLES

NOTIFICACIÓN DE FICHEIROS

Con motivo da próxima aplicación do Regulamento Xeral de Protección de Datos, que suprime a obrigación de notificar ficheiros á Axencia Española de Protección de Datos para a súa inscrición no Rexistro Xeral de Protección de Datos, o día 14 de maio de 2018 deixan de estar operativos os sistemas de notificación de ficheiros tanto a través do formulario NOTA como a través do envío de notificacións en formato XML.

A obrigación de notificar ficheiros substitúese a partir do 25 de maio de 2018 por elaborar un rexistro de actividades de tratamento que deberá conter a información sinalada no artigo 30 do citado Regulamento.