Agencia española de protección de datos

Kanal fitxategien arduraduna.

Datu Pertsonalak Babesteko Lege Organikoak dituzten betebeharrak ezartzen ditu, eta direnak direlako fitxategiak edo tratamenduak zein arduradunak, bai erakunde publikoenak eta bai pribatuenak, bermatzeko bete behar dituzte datu pertsonalak babesteko eskubidea.

Nork?

15 / 1999 Lege organikoa, abenduaren 13koa, datu pertsonalak babesteari buruzkoa (LOPD) eta hura garatzeko araudia, 1720 / 2007 errege Dekretua, abenduaren 21ekoa (RLOPD), definitzen fitxategiaren edo tratamenduaren arduraduna nola "pertsona fisiko edo juridikoa, izaera publiko zein pribatukoa, edo administrazioko organoa, bere kabuz edo besteren batekin batera erabakitzen tratamenduaren helburua, edukia eta erabilera; hala ere, ez dira materialki egin dezakete. izan ere, fitxategiaren edo tratamenduaren erantzule eta nortasun juridikorik ez duten erakundeek subjektu ezberdin gisa jarduten badute".

Bidez fitxategia da "datu pertsonalen multzo antolatu oro, datu irizpide jakin batzuekin iristeko bidea eskaintzen duena, erabilitako modua edo modalitatea edozein dela ere datu multzo hori sortzeko, biltegiratzeko, antolatzeko edo ikusteko" (artikulua.- 5.1.k) del RLOPD). tratamendua da "edozein eragiketa edo prozedura teknikoa, automatizatua izan edo ez, jaso, grabatu, kontserbazioa, prestatu, aldatu, kontsultatu, ezabatu, blokeatzea edo ezabatzea, ateratzen diren datu lagapenak, transferentziak eta kontsultak eskaintzea interkonexio" (5.1.t artikulua) den RLOPD).