Agencia española de protección de datos

Política de privadesa i avís legal.

  Política de privadesa:

A través d'est assetjo web no es recapten dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers.

Amb la finalitat d'oferir-li el millor servei i amb l'objecte de facilitar l'ús, s'analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l'activitat dels visitants i la seva freqüència d'utilització. A aquests efectes, l'AEPD utilitza la informació estadística elaborada pel Proveïdor de Serveis d'Internet.

L'AEPD no utilitza cookies per recollir informació dels usuaris, ni registra les adrecis IP d'accés. Únicament s'utilitzen cookies pròpies,  de sessió, amb finalitat tècnica (aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través de l'assetjo web i la utilització de les diferents opcions i serveis que en ella existeixen).

El portal del que és titular l'AEPD conté enllaços a llocs web de tercers, que les seves polítiques de privadesa són alienes a la de l'AEPD. En accedir a tals llocs web vostè pot decidir si accepta les seves polítiques de privadesa i de cookies. Amb caràcter general, si navega per internet vostè pot acceptar o rebutjar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

En compliment del previst per l'article 5 de la LOPD, s'informa que les dades de caràcter personal que es recapten directament de l'usuari a través dels diferents recursos disponibles al portal, seran tractats de forma confidencial i quedaran incorporats als respectius fitxers dels quals és responsable l'AEPD, amb les finalitats que es detallen en el Registre General de Protecció de Dades no sent utilitzats per a finalitats incompatibles amb aquestes. Les dades recaptades podran ser cedits en els casos previstos, per a cada fitxer, en aquest Registre.

Els afectats poden exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant l'AEPD, mitjançant escrit dirigit a la seva Secretaria General, al carrer Jorge Juan, nº 6, 28001 Madrid.

  Avís legal:

Aquest portal, que el seu titular és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), amb NIF Q2813014D, domicili al carrer Jorge Juan, nº6, 28001 Madrid, i telèfon 901 100 099, està constituït pels llocs web associats als dominis agpd.es, sedeagpd.gob.es, tudecideseninternet.es i redipd.org.

Propietat intel·lectual i industrial

El disseny del portal i els seus codis font, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen a l'AEPD i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Responsabilitat dels continguts

L'AEPD no es fa responsable de la legalitat d'altres llocs web de tercers des dels quals pugui accedir-se al portal. L'AEPD tampoc respon per la legalitat d'altres llocs web de tercers, que poguessin estar vinculats o enllaçats des d'aquest portal.

L'AEPD es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, a fi de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant  els continguts publicats o el disseny del portal.

L'AEPD no serà responsable de l'ús que tercers facin de la informació publicada al portal, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l'ús d'aquesta informació.

Reproducció de continguts

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats al portal. No obstant això, els continguts que siguin considerats com a dades obertes a la Seu Electrònica, publicats segons el previst en el Reial decret 1495/2011, de 24 d'octubre, de desenvolupament de la Llei 37/2007, sobre reutilització de la informació del sector públic, per a l'àmbit del sector públic estatal, podran ser objecte de reproducció en els termes continguts en el següent Avís.

Registre General de Protecció de Dades

La informació sobre fitxers inscrits en el Registre General de Protecció de Dades es publica d'acord amb el previst en l'article 14 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

La reproducció total o parcial, fins i tot el bolcat del contingut del Registre a qualsevol suport, exigirà l'expressa autorització de l'AEPD.

Les dades de caràcter personal inclosos en el Registre no podran ser objecte de tractament, ni usar-se per a finalitats diferents a la d'aquesta publicació.

Seu Electrònica

D'acord amb l'establert per l'article 7 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, l'AEPD es responsabilitza de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als quals pugui accedir-se a través de la seva Seu Electrònica (https://sedeagpd.gob.es/).

Portal de transparència

A través de la informació publicada al portal de transparència, l'AEPD atén de forma periòdica i actualitzada el principi de publicitat activa establert per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, amb els mecanismes adequats per facilitar l'accessibilitat, la interoperabilitat, la qualitat i la reutilització de la informació, així com la seva identificació i localització.

Llei aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present portal, serà la llei espanyola.